Σε περίπτωση απουσίας σας,
ενημερώστε μας στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.

Για τυχόν απουσία σας,
ενημερώστε μας στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε
την παρουσία σας στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας
για την απουσία σας στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.

Π.Α. έως 15/6 στα τηλ.:
2431 038 523, 6985 749 700.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα για την παρουσία σας
στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.

Σε περίπτωση ακύρωσης ενημερώστε μας
στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.

RSVP εως … στα τηλ.: 2431 038 523, 6985 749 700.